Λεμφοίδημα, Λιποίδημα Πληροφορίες για Ασθενείς (διευκόλυνση επικοινωνίας) | Κλινική για το Λεμφοίδημα και το Λιποίδημα | The Lymphedema Clinic

Useful information for patients


Useful information for patients

Λεμφοίδημα, Λιποίδημα Πληροφορίες για Ασθενείς (διευκόλυνση επικοινωνίας) | Κλινική για το Λεμφοίδημα και το Λιποίδημα | The Lymphedema Clinic

What is the language of communication?

Our Lymphedema-Cure Center welcome patients from all over the country (Greece) and Worldwide. It is our effort to schedule, if possible, the consultation and surgery to both take place within 1-3 days.

Running a flexible schedule to accommodate you, our staff can organise your first informal electronic consultation (email, skype, viber etc) with Dr Dionysiou, before making a commitment to travel. Through the e-consultation we seek information such as your lymphedema history and present status, past medical/surgical history, photographs etc. and we will recommend you a preliminary surgical or conservative plan.

We can communicate in Greek, English and French languages, but if you prefer any other language a translator can be arranged in advance, or you can bring a friend or family member to help with translation.

Επικοινωνία | Κλινική για το Λεμφοίδημα και το Λιποίδημα | The Lymphedema Clinic | Θεσσαλονίκη
Κλινική Λεμφοιδήματος - Λιποιδήματος | The Lymphedema Clinic | Logo

Having collected all the necessary medical details, we can arrange your travel to Greece and in one day the necessary examinations and the one-to-one consultation with Dr Dionysiou. If a surgery has been scheduled to be performed that can take place the following day, or few days later according to your desire.

Also our staff can help you organize the transportation, hotel accommodation and everything you will need to make your visit comfortable. All patients with a friend or a member of the family can stay at one of the local hotels, apartments or in the hospital. Having a family member or friend to care for you during the stay after surgery, you may feel more comfortable.

Επικοινωνία | Κλινική για το Λεμφοίδημα και το Λιποίδημα | The Lymphedema Clinic | Θεσσαλονίκη

Having collected all the necessary medical details, we can arrange your travel to Greece and in one day the necessary examinations and the one-to-one consultation with Dr Dionysiou. If a surgery has been scheduled to be performed that can take place the following day, or few days later according to your desire.

Also our staff can help you organize the transportation, hotel accommodation and everything you will need to make your visit comfortable. All patients with a friend or a member of the family can stay at one of the local hotels, apartments or in the hospital. Having a family member or friend to care for you during the stay after surgery, you may feel more comfortable.